+381.11.288.6106
Vaše mišljenje se ceni i plaća!

Ako želite da radite ankete i zaradite: prijavite se na naš OrangePanel.com TNX

O konceptu TNX.RS

Naša želja je bila da potrošači mogu u svakom trenutku brzo da pošalju svoje mišljenje donosiocima odluka (top menadžmentu, direktorima, vlasnicima…).

Ovaj koncept je sa jedne strane namenjen donosiocima odluka, a sa druge strane:

  • gostima kafića, restoran i hotela,
  • potrošačima u svim vrstama maloprodaja: butici, tehnika, roba široke potrošnje, specijalizovane prodavnicama i slično
  • gledaocima i navijačima sportskih klubova,
  • bankarskim klijentima,
  • klijentima osiguranja…

TNX

Shvatili smo da su te informacije od izuzetnog značaja kako za potrošače tako i za donosioce odluka, pa smo to spojili u koncept TNX.RS. Svi oni koji su želeli da pošalju poruku, bilo da je pozitivna ili negativna sada sa TNX.RS programom mogu da urade lako i brzo, a ta poruka će sigurno stići gde treba. Tada donosioci odluka (vlasnici, direktori ili menadžeri) mogu brzo da donesu odluke koje će poboljšati uslugu ili proizvod.

U ovom programu nije potrebna registracija korisnika niti je ona predviđena. Ukoliko želi, korisnik može da ostavi svoj kontakt da bi dobio povratnu informaciju na poruku, ali to nije nužno.

TNX je skraćenica engleske reči Thanks (hvala). Upravo je Thanks – hvala, poruka koju šalju donosioci odluka svojim potrošačima za mišljenje ili sud koju im šalju.

 

TNX.RS je poseban program OrangePanel.com. OrangePanel.com je profesionaloni online panel kompanije Intelligence d.o.o.

    Cart